Ocena okresowa pracownika oraz test predyspozycji metodą 180 i 360 stopni poprzez "opisy zachowań

Ocena kompetencji pracownika w serwisie platforma360.pl jest prosta, szybka i nie odrywająca od pracy.  

Rozpoczynając test kompetencyjny, odpowiedz na pytania: CO chcesz ocenić? KOGO poddasz ocenie? KTO będzie oceniał? Nasz test predyspozycji pozwala wybrać max. 17 kompetencji (zalecane 10-12). Aby zbadać kompetencje zawodowe i predyspozycje przygotuj dane osób ocenianych i oceniających (imiona, nazwiska oraz adresy e-mail). Uprzedź te osoby o planowanej ocenie. Zajrzyj na stronę "Więcej o procesie oceny pracownika". Skontaktuj się z naszym Doradcą: biuro@platforma360.pl +48 501 270 407.

Serwis platforma360.pl poprowadzi Cię automatycznie przez test predyspozycji: krok 1 - wybór kompetencji, krok 2 - zdefiniowanie osób ocenianych, krok 3 - zdefiniowanie osób oceniających, krok 4 - zatwierdzenie oceny, krok 5 - wybór formy płatności i jej dokonanie, krok 6 - Raport z oceny.

Każda osoba włączona w proces oceny okresowej pracownika otrzyma z serwisu platforma360.pl link z zaproszeniem do badania kompetencji. Możesz nadzorować przebieg oceny pracowników w "Panelu użytkownika" (oczekiwany poziom kompetencji pracownika) a w przypadku przerwania oceny pracownika przez osobę oceniającą - wygenerujesz dla niej nowy link do oceny. Tu zdefiniujesz "Optimum" (oczekiwany poziom kompetencji pracownika) a w przypadku przerwania oceny przez osobę oceniającą - wygenerujesz dla niej nowy link do oceny.

Po wykonaniu wszystkich ocen i ustaleniu "Optimum" serwis platforma360.pl automatycznie wygeneruje Raport z Oceny kompetencji pracownika. Zakładający Ocenę i osoby oceniane zostaną poinformowani o dostępności Raportu. Od tego momentu będziesz mógł go pobrać w "Panelu Użytkownika".

Po zakończeniu oceny pracownika przeprowadź z ocenianymi pracownikami rozmowę na temat wyników. Pracownik może podnieść swoje predyspozycje poprzez szkolenia lub coaching kompetencyjny. Specjalizujemy się w tym. Skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@platforma360.pl lub pod numerem +48 501 270 407.

Jeżeli chcesz przeprowadzić ocenę pracowników poprzez "opisy zachowań" załóż ocenę, lub - w przypadku niejasności - skontaktuj się z naszym Doradcą: biuro@platforma360.pl     +48 501 270 407

Opis:

Ocena okresowa kompetencji pracownika oraz test predyspozycji metodą 1800 lub 3600 poprzez szczegółowe opisy zachowań.   

 • Każda kompetencja jest opisana poprzez kilka (od 3 do 6) bardziej szczegółowych wskaźników.
 • Każdy wskaźnik jest opisany poprzez charakterystyczne dla niego zachowania na pięciu poziomach rozwoju.
 • Opisy są przedstawione w formie tabeli.

 

Korzyści z oceny:

 • Uzyskanie informacji na temat mocnych stron oraz obszarów doskonalenia dla każdego ocenianego pracownika (indywidualne Raporty z Oceny).
 • Możliwość uzyskania kompleksowego spojrzenia na kompetencje pracownika (samoocena, ocena przez przełożonego, współpracowników z Firmy, Klientów wewnętrznych, Klientów zewnętrznych, wspólpracowników zewnętrznych oraz partnerów biznesowych) w zależności od wybranej metody (1800 lub 3600).
 • Dostarcza danych o tym, w jakim stopniu pracownik spełnia oczekiwania Firmy związane z kompetencjami kluczowymi dla danego stanowiska.
 • Rzetelna podstawa do rozmów oceniających oraz wytyczania celów rozwojowych pracowników.

 

Silne strony:

 • Ocena jest bardzo szczegółowa, a przez to bardziej rzetelna i obiektywna niż ocena punktowa.
 • Oceniający wybierają spośród dokładnie sprecyzowanych zachowań, co obniża "uznaniowość" i subiektywność oceny.

Potencjalne słabe strony:

 • Trudniejsza do wykonania dla osób mniej obytych z komputerem i mniej przyzwyczajonych do form pisanych, ponieważ trudniej „się czyta".
 • Rzetelne zapoznanie się z opisami i dokonanie oceny zajmuje oceniającemu więcej czasu, niż na przykład w ocenie punktowej.
 • Wymaga dużej koncentracji.

Po zakończeniu oceny przeprowadź z ocenianymi pracownikami rozmowę na temat  wyników.
Pracownik może podnieść poziom kompetencji poprzez szkolenia lub coaching kompetencyjny.
Specjalizujemy się w tym. Skontaktuj się z nami pod adresem:
biuro@platforma360.pl lub pod numerem +48 501 270 407.

 
                                                                 
                                     

 

 

 

Proces oceny

proces-wykres_szary


CO chcesz ocenić? KOGO poddasz ocenie? KTO będzie oceniał?  >>

Załóż ocenę

Logowanie do serwisu

Jeśli zapomniałeś hasła rozpocznij proces jego odzyskiwania .

Akcje
www.platforma360.pl
ul. Willowa 20, 05-410 Józefów  ·  +48 501 270 407  ·  NIP: 712-188-80-05  ·  REGON: 141413098
© 2008 Platforma 360  ·  Wszelkie prawa zastrzeżone.